THỂ LỆ LANDING 14.3 VALENTINE TRẮNG NHẤT KIẾM MÔN

 

Thời gian sự kiện: 9h30 ngày 14/3 đến 23:59 ngày 31/3/2023

2. Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi Nhất Kiếm Môn đạt LV 55

3. Hướng dẫn cách chơi: 

- Mỗi Ngày Đại Hiệp đăng nhập vào trang landing sự kiện sẽ nhận được 1 lượt mỗi ngày

- Mỗi lần đổi 20 sohacoin vào game Nhất Kiếm Môn sẽ nhận được 1 lượt quay (không giới hạn lượt được nhận). Mỗi khi quay sẽ nhận được điểm để đổi thưởng tương ứng với các mốc quà

- Chia sẻ  Landing sẽ nhận được 1 lượt quay mỗi ngày

- Điểm tại đó có thể đổi được Giftcode theo từng mốc điểm có sẵn, khi đổi sẽ bị trừ điểm. Mỗi mốc quà có thể đổi tối đa 1 lần 

4. Phần thưởng: 

- 100 điểm:  30 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, 100 Vạn Bạc, 50 Đan Luyện tọa Kỵ, 1 Thẻ x3 Exp , Túi Ngọc LV 5 x 5

 

- 300 điểm:  60 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, 100 Vạn Bạc x 5, 100 Đan Luyện Tọa Kỵ, 3 Thẻ x3 Exp, Túi Ngọc Lv 5 x 10

 

- 600 điểm: 100 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, Đá Khắc x50, 200 Đan Luyện Tọa Kỵ, Đá Cường Hóa Hoàn Mỹ x10, Túi Ngọc Lv 6 x 5

 

- 1500 điểm: Tinh Hỏa Liêu Nguyên , 150 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, Đá Cường Hóa Hoàn Mỹ x 20, Đá Khắc x100, Túi Ngọc LV 6 x 10

 

- 3.000 điểm: Hỏa Linh Hồ, 180 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, Đá Cường Hóa Hoàn Mỹ x 30, Đá Khắc x200, Túi Ngọc LV 7 x 10

 

- 5.000 điểm: Thanh Ảnh Dực, 200 Thẻ Tầm Bảo Cực Phẩm, Đá Cường Hóa Hoàn Mỹ x 40 , Đá Khắc x300, Túi Ngọc LV 8 x 10

 

Lưu ý:

- 1 Tài khoản đổi được tối đa 1 code mỗi loại (Đổi Điểm) 

- 1 Tài khoản không thể dùng 2 code cùng loại 

 - Mọi thắc mắc inbox fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất"

Game