BIG UPDATE 2.0 - PHIÊN BẢN VẠN CỔ THẦN THÚ

-----------------------
⭐️ Nạp thẻ/ nhập code: https://nap.sohagame.vn/
🥊 UPDATE 2.0 VẠN CỔ THẦN THÚ vào ngày 12/2 này có gì HOT? Hoa xin bật mí những tính năng, hoạt động mới trong UPDATE này:
💦 Cập nhật hệ thống CHiến Sủng, Đạt Lv500 sẽ mở
💦 Thêm Danh Hiệu mới
💦 Mở rộng trưởng thành cường hóa, tối ưu hóa hệ thống
💦 Nâng câp thưởng
💦 Nâng cấp tối ưu hóa hiệu ứng kỹ năng
💦 Fixx lỗi có thể rớt mạng khi liên server
Game