TIÊU ĐIỂM MÔN PHÁI: QUỶ VƯƠNG

MÔN PHÁI TIÊU DAO

I. Giới Thiệu

Sát thương3 điểm
Thể Chất5 điểm
Sinh Tồn4 điểm
Tầm Đánh1 điểm
Bổ Trợ2 điểm
Thân Pháp1 điểmII. Kỹ năng


Ám Nguyệt
Vươn Quỷ trảo, gây ST liên tục cho mục tiêu trong phạm vi 4m, nếu địch bị đánh dấu, còn kèm hiệu quả 10% hút máu

Cục Nguyệt
Phát Quỷ Ảnh công mục tiêu, gây ST cho địch ven đường, nếu địch bị ký hiệu, còn kèm thêm hiệu quả 10% hút máu

Ách Vận Giáng
Dùng Quỷ trảo xé tan địch phía trước và hai bên, gây ST lớn, và ký hiệu địch

Liên Kết Chi Mệnh
Giáng bùa ma ở xung quanh 5m mục tiêu, gây ST lớn và Ký hiệu địch

Tu La Môn
Phóng sức mạnh phong ấn, gây ST bạo phát cao cho địch trong phạm vi 8m, nếu địch bị đánh dấu, còn kèm thêm hiệu quả 10% hút máuChúc Đại Hiệp có quãng thời gian trải nghiệm game vui vẻ !

Game